Heeft u een tip, een compliment of een klacht?

Atalmedial streeft ernaar om u tijdige, betrouwbare en klantvriendelijke diensten te verlenen. We vinden het dan ook belangrijk wat u als cliënt vindt van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van Atalmedial. Uw tips voor verbeteringen, uw complimenten en uw klachten stellen wij erg op prijs. Dit geeft ons de kans om te verbeteren.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (delen van) onze zorg of overige dienstverlening. Wanneer u niet tevreden bent, dan kunt u dit het beste bespreken met de betrokken medewerker of met diens leidinggevende. Wellicht kan deze medewerker of zijn leidinggevende direct met een goede oplossing komen of een misverstand rechtzetten.
Heeft u deze stap al ondernomen, of heeft u uw eigen reden om dit niet te doen, dan kunt u als cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris heeft een onafhankelijke positie.


Contact per telefoon
U kunt op dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 15.00 uur (uitgezonderd feestdagen) contact opnemen met onze klachtenfunctionaris via telefoonnummer 06 - 3056 3796.

U kunt - ook buiten bovengenoemde tijden - uw naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail. Geef aan op welk moment u, binnen bovengenoemde werkdagen en -tijden, teruggebeld wenst te worden. Wij nemen dan contact met u op. 


Het online contactformulier, een e-mail of een brief
Met het digitale contactformulier kunt u ons in een paar stappen uw verbetertip, compliment of klacht kenbaar maken. Dit formulier wordt automatisch verzonden naar de klachtenfunctionaris. Klik hier voor het online formulier en maak uw keuze voor 'klacht' of 'compliment'. Heeft u een verbetertip? Dan mag u die onder 'klacht' vermelden.

U kunt ons ook via e-mail contacteren: klachtenfunctionaris@atalmedial.nl.

Stuurt u ons liever een brief? Ook dat is mogelijk. Stuur uw brief (een postzegel is niet nodig) naar:

Atalmedial
T.a.v klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 7585
1000 SE Amsterdam

Bent u huisarts of verloskundige?
Dan kunnen wij u het best en het snelst van dienst zijn als u contact opneemt met één van onze accountmanagers.
Dit geldt zowel voor medisch inhoudelijke vraagstukken waar u suggesties over heeft, als wanneer u niet tevreden bent met (een deel van) de dienstverlening.

U kunt de accountmanagers als volgt bereiken:

Op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur via het mobiele telefoonnummer 06 - 5235 2125 of per email via: accountmanagement@atalmedial.nl
Er wordt dan op werkdagen zo snel mogelijk, binnen 24 uur, contact met u opgenomen.
Vergeet u niet uw telefoonnummer te vermelden?


Wat doet Atalmedial met uw klacht?
Wij garanderen een vertrouwelijke afhandeling van uw klacht. Uw klacht wordt door de klachtenfunctionaris in ontvangst genomen en voorgelegd aan de leidinggevende van de desbetreffende afdeling. De leidinggevende zal uw klacht afhandelen en indien dit met u afgesproken is persoonlijk contact met u opnemen. De klachtenfunctionaris blijft uw contactpersoon, tot uw klacht is afgehandeld.
Wij streven ernaar om een klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Mocht dit niet lukken omdat de afhandeling nog enige tijd vraagt, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via de door u verstrekte contactgegevens. De wettelijk vastgestelde uiterste termijn van de afhandeling bedraagt 10 weken.

Wij hebben onze klachtenregeling vastgelegd in een klachtenreglement. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de raad van bestuur. De raad van bestuur zal zich dan over de afhandeling buigen en indien nodig aanvullende stappen ondernemen. Ook dit traject heeft een doorlooptijd van maximaal zes weken.

Geschillencommissie
Atalmedial is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de raad van bestuur, dan kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie. Meer informatie over de Geschillencommissie Zorg vindt u hier: www.degeschillencommissiezorg.nl