Heeft u een klacht of een suggestie?

Heeft u een suggestie hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren of bent u onverhoopt niet tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag!

Uiteraard kunt u uw klacht of suggestie bespreken met de betrokken medewerker(s). U kunt ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris.

Per telefoon
Onze klachtenfunctionaris is tijdens werkdagen als volgt telefonisch bereikbaar:
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 15.00 uur
via telefoonnummer 088 - 0037 773.

Mocht onze collega u niet direct te woord kunnen staan, dan kunt u desgewenst - ook buiten bovengenoemde tijden - uw naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail. De klachtenfunctionaris zal u dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen, terugbellen.

Schriftelijk
Gaat uw voorkeur uit naar schriftelijk contact?
Mail uw klacht of suggestie naar klachtenfunctionaris@atalmedial.nl of maak gebruik van het online contactformulier.

Klik hier voor het online formulier en kies voor het onderwerp 'Klachten en suggesties'. Ook kunt u het Klachtenformulier downloaden, uitprinten en versturen naar ons antwoordnummer (postzegel niet nodig):

Antwoordnummer 7585
1000 SE Amsterdam

Wat doet Atalmedial met uw klacht?
Wij garanderen een vertrouwelijke afhandeling van uw klacht. Uw klacht wordt door de klachtenfunctionaris in ontvangst genomen en voorgelegd aan de leidinggevende van de desbetreffende afdeling. De leidinggevende zal uw klacht afhandelen en indien dit met u afgesproken is persoonlijk contact met u opnemen. De klachtenfunctionaris blijft uw contactpersoon, tot uw klacht is afgehandeld.

Wij streven er naar om een klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Mocht dit niet lukken omdat de afhandeling nog enige tijd vraagt, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via de door u verstrekte contactgegevens. De wettelijk vastgestelde uiterste termijn van de afhandeling bedraagt 10 weken.

Wij hebben onze klachtenregeling vastgelegd in een klachtenreglement. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal zich dan over de afhandeling buigen en indien nodig aanvullende stappen ondernemen. Ook dit traject heeft een doorlooptijd van maximaal zes weken.

Geschillencommissie
Atalmedial is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de Raad van Bestuur, dan kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie. Meer informatie over de Geschillencommissie Zorg vindt u hier: www.degeschillencommissiezorg.nl