Klacht of suggestie?

Vanzelfsprekend doen de medewerkers van Atalmedial hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of over onze dienstverlening. Uw klacht is voor ons een advies en wij luisteren graag naar u.

Een klacht indienen, hoe gaat dat?
Als u ontevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling door een van onze medewerkers dan kunt u allereerst uw onvrede bespreken met de betrokken medewerker. De medewerker kan u dan meteen zijn of haar handelen uitleggen. Mocht u dit niet willen of er niet uitkomen met de betrokken medewerker dan kunt u uw melding op verschillende manieren kenbaar maken:

Via e-mail
Stuur uw melding naar klachtenfunctionaris@atalmedial.nl.

Per telefoon
Geef uw melding door via telefoonnummer 088 0037 773 (van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 15.00 uur).

Via het online contactformulier
Uw melding kunt u via het online contactformulier kenbaar maken, kies in het formulier voor het onderwerp 'Klachten'.

Per post
Download het klachtenformulier, print het uit en stuur uw melding naar ons antwoordnummer (postzegel niet nodig):

Atalmedial
T.a.v. Klachtenregistratie
Antwoordnummer 7585
1000 SE Amsterdam

Indien u uw melding schriftelijk doorgeeft (per post, e-mail, online contactformulier of met de antwoordkaart) vergeet dan niet uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer te vermelden.

Wat doet Atalmedial met uw klacht?
Wij zullen waar mogelijk er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast vormt uw klacht een basis voor verdere verbetering van onze dienstverlening.

Wij garanderen een vertrouwelijke afhandeling van uw klacht en hebben onze klachtenregeling vastgelegd in een klachtenreglement.

Uw klacht wordt door de klachtenfunctionaris in ontvangst genomen en voorgelegd aan de leidinggevende van de desbetreffende afdeling. Deze leidinggevende zal uw klacht afhandelen en indien dit aan de orde is persoonlijk contact met u opnemen om het incident te bespreken.

Klachten worden in de regel binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. Mocht dit niet lukken omdat de afhandeling wat meer tijd vraagt, dan zullen we u hiervan schriftelijk, op basis van de door u verstrekte contactgegevens, op de hoogte stellen.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u een officiële klacht indienen bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal zich dan over de afhandeling buigen en zo nodig aanvullend onderzoek en acties uit laten voeren.
Ook dit traject heeft een maximale doorlooptijd van zes weken.

Atalmedial is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. 
Mocht u nog steeds niet tevreden zijn over de wijze waarop Atalmedial uw klacht afgehandeld heeft, dan kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie.

Voor meer informatie over de Geschillencommissie Zorg verwijzen wij u naar:

www.degeschillencommissiezorg.nl