Voor bloedafname of het inleveren van materialen of voor functieonderzoeken kunt u een afspraak maken op een van onderstaande locaties. Hiermee houden we het aantal mensen in de wachtruimte beperkt om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen borgen.

Bent u een patiënt van Atalmedial Trombosezorg, dan kunt u hier de informatie vinden over het maken van een afspraak.

Maak hier uw afspraak

Ga naar het online afsprakensysteem om uw afspraak te maken. Nadat u uw afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een bevestigingsmail.

Op de ziekenhuislocaties van Spaarne Gasthuis, Alrijne Zorggroep en Ziekenhuis Amstelland kunnen patiënten ALLEEN OP AFSPRAAK terecht.

Voor uw veiligheid en die van anderen, kunt u NIET bij ons op afspraak komen indien u:

 • corona-gerelateerde klachten heeft, of
 • een gezinslid of huisgenoot heeft die in de afgelopen 14 dagen is getest op corona met een positief testresultaat en er nog geen 14 dagen zijn verstreken sinds uw gezinslid of huisgenoot weer uit isolatie mocht.

U heeft corona-gerelateerde klachten wanneer u op één van deze drie vragen JA antwoordt:

  1. Heeft u koorts? of
  2. Heeft u luchtwegklachten (hoesten en/of kortademigheid) of
  3. Heeft u recent ontstane buikklachten zoals misselijkheid, braken en/of diarree

Let op: In deze gevallen, kunt u zonder afspraak terecht op een van onze Verhoogd Risico Locaties
(zie
 Locaties en openingstijden) waar wordt gewerkt met speciale beschermingsmiddelen.

Waar kan ik op afspraak terecht?

Veel van onze locaties zijn inmiddels opgenomen in ons online afsprakensysteem en het aantal locaties breiden we nog steeds uit. De beschikbare afnamelocaties verschijnen direct in ons online afsprakensysteem. Om een overzicht te zien van de locaties waar u terecht kan, kunt u de locatielijst raadplegen.

Op de ziekenhuislocaties van Spaarne Gasthuis, Alrijne Zorggroep en Ziekenhuis Amstelland kunnen patiënten ALLEEN OP AFSPRAAK terecht.

Kan ik voor alle onderzoeken overal terecht?

Nee, dit hangt van het soort onderzoek af. Uw arts heeft u een aanvraagformulier meegegeven. Op sommige formulieren staat extra informatie over de locatie waar u terechtkunt en de voorbereiding, lees uw formulier daarom zorgvuldig om te weten of u een afspraak kunt maken.

Let op: voor de volgende onderzoeken kunt u geen afspraak online maken:

 • spermaonderzoek
 • synacthen
 • dysmorfe erytrocyten
 • lactose tolerantie test
 • H2-ademtesten

Meer informatie krijgt u van uw (huis)arts en/of kunt u lezen in de informatiefolders van de betreffende onderzoeken.

Hoe laat verwachten wij u?

 • Wij verwachten u op het tijdstip van de afspraak. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om op tijd te verschijnen, kom niet te laat maar ook niet te vroeg.
 • Als u te vroeg bent, blijft u dan nog even in de auto of indien mogelijk buiten wachten. Wanneer u 5 minuten voor tijd naar binnen gaat is dat ruim voldoende.
 • Heeft u een afspraak en krijgt u onverhoopt corona-gerelateerde klachten (koorts en/of luchtwegklachten en/of recent ontstane buikklachten zoals misselijkheid, braken en/of diarree) dan moet u ons bellen om de afspraak te verplaatsen naar één van onze speciale afnamelocaties. Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum op T 088 0037 735.

Denkt u aan onze huisregels?

Voor uw veiligheid en die van anderen, vragen wij u de volgende huisregels in acht te nemen:

 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ga alleen de wachtkamer in, tenzij het noodzakelijk is dat er iemand bij u is.
 • Er mag maximaal één patiënt per prikkamer naar binnen.
 • Wij schudden geen handen.
 • Kijk tijdens de bloedafname de andere kant op.