Lees het aanvraagformulier
Uw arts heeft u een aanvraagformulier meegegeven. Controleer of uw persoonlijke gegevens en verzekeringsgegevens correct op het aanvraagformulier staan vermeld. Eventuele onjuistheden kunt u doorgeven aan de afnamemedewerker. Op sommige formulieren staat extra informatie over de locatie waar u terechtkunt en de voorbereiding, lees uw formulier daarom zorgvuldig.

Let op: Vanwege het coronavirus zijn er in het proces om materiaal in te leveren een aantal aanpassingen gemaakt. In dit nieuwsbericht zijn deze aanpassingen te lezen.

Nuchter zijn
Staat op uw aanvraagformulier vermeld dat u nuchter moet zijn voor de bloedafname?
Dan mag u 12 uur voorafgaand aan de bloedafname niets meer eten en alleen water drinken.

Nuchter zijn in geval van (nacht)diensten en/of bijvoorbeeld Ramadan
Heeft u onregelmatige (nacht)diensten of volgt u bijvoorbeeld de Ramadan, dan gelden aangepaste tijden. 

Tijdstip laatste maaltijd Bloedafname na
00.00 uur 09.00 uur
01.00 uur 10.00 uur
02.00 uur 11.00 uur
03.00 uur 12.00 uur
04.00 uur 13.00 uur
05.00 uur 14.00 uur
06.00 uur tussen 15.00 – 15.30 uur

Informatiefolders
Heeft u een informatiefolder meegekregen voor uw onderzoek? Dan is het van groot belang dat u deze folder zorgvuldig doorneemt. Hier staat informatie in over het verloop van het onderzoek, wat u mag verwachten en hoe u zich kunt/moet voorbereiden. Alle beschikbare folders zijn te vinden op onze website.

Op afspraak bij Atalmedial
Voor bloedafname of het inleveren van materialen of voor functieonderzoeken kunt u een afspraak maken. Hiermee houden we het aantal mensen in de wachtruimte beperkt om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen borgen en zijn de wachttijden korter.

Veel van onze locaties zijn inmiddels opgenomen in ons online afsprakensysteem en het aantal locaties breiden we nog steeds uit. De beschikbare afnamelocaties verschijnen direct in ons online afsprakensysteem. Om een overzicht te zien van de locaties waar u terecht kan, kunt u de locatielijst raadplegen.

Let op: voor bepaalde onderzoeken (spermaonderzoek, synacthen, dysmorfe erytrocyten, lactose tolerantie test en H2-ademtesten) kunt u geen afspraak online maken. Meer informatie krijgt u van uw (huis)arts en/of kunt u lezen in de informatiefolders van de betreffende onderzoeken.

Kinderen
Kinderen kunnen het erg spannend vinden om bloed af te laten nemen Daarom raden wij aan om uw kind goed voor te bereiden. U kunt gebruik maken van de presentaties die u vindt bij het kopje ‘kinderen’; hier wordt uw kind stapsgewijs meegenomen in het proces van bloedafname.

Tijdstip laatste maaltijd         
00.00 uur
01.00 uur
02.00 uur
03.00 uur
04.00 uur
05.00 uur
06.00 uur

Bloedafname na
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
tussen 15.00 – 15.30 uur

Informatiefolders

Heeft u een informatiefolder meegekregen voor uw onderzoek? Dan is het van groot belang dat u deze folder zorgvuldig doorneemt. Hier staat informatie in over het verloop van het onderzoek, wat u mag verwachten en hoe u zich kunt/moet voorbereiden. Alle beschikbare folders zijn te vinden op onze website.

Een afspraak is wel nodig wanneer:

  • Een baby geprikt moet worden
    Het prikken van een baby (van 0 tot 2 jaar oud) vereist speciale vaardigheden. U krijgt dan te horen wanneer u het beste terecht kunt op welke locatie, zodat u geholpen kunt worden door een bloedafnamemedewerker die ervaring heeft met het prikken van baby’s.
  • Uw kind heel erg onrustig kan zijn
    In dit geval is het handig als u van te voren een afspraak maakt, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er minimaal twee afname-medewerkers beschikbaar zijn. De één verzorgt dan de bloedafname, terwijl de ander zijn/haar arm vasthoudt en het kind geruststelt.
  • Bepaalde urine en sperma-onderzoeken
    U hoort dit vooraf van uw zorgverlener of één van onze medewerkers. U kunt dit zelf ook nalezen in de informatiefolder van het desbetreffende onderzoek.

Uw afspraak kunt u maken via ons klantcontactcentrum (bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur onder telefoonnummer 088 0037 710).

Kinderen

Kinderen kunnen zonder afspraak bij ons terecht. Omdat kinderen het erg spannend kunnen vinden om bloed af te laten nemen, raden wij aan om uw kind goed voor te bereiden. U kunt gebruik maken van de presentaties die u vindt bij het kopje ‘kinderen’; hier wordt uw kind stapsgewijs meegenomen in het proces van bloedafname.