Op afspraak bij Atalmedial
Voor bloedafname, het inleveren van materialen of voor functieonderzoeken moet u een afspraak maken. Hiermee houden we het aantal mensen in de wachtruimte beperkt om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen borgen en zijn de wachttijden korter.

Ga naar ons online afsprakensysteem. De beschikbare afnamelocaties verschijnen direct in ons online afsprakensysteem. Om een overzicht te zien van de locaties waar u terecht kan, kunt u de locatielijst raadplegen.

Let op: voor de volgende onderzoeken kunt u geen afspraak online maken:

  • spermaonderzoek
  • synacthen
  • dysmorfe erytrocyten
  • lactose tolerantie test
  • H2-ademtesten

Meer informatie krijgt u van uw (huis)arts en/of kunt u lezen in de informatiefolders van de betreffende onderzoeken.

Inleveren van materialen
Vanwege het coronavirus zijn er in het proces om materiaal in te leveren een aantal aanpassingen gemaakt. In dit
nieuwsbericht zijn deze aanpassingen te lezen.

Lees het aanvraagformulier
Uw arts heeft u een aanvraagformulier meegegeven. Controleer of uw persoonlijke gegevens en verzekeringsgegevens correct op het aanvraagformulier staan vermeld. Eventuele onjuistheden kunt u doorgeven aan de afnamemedewerker. Op sommige formulieren staat extra informatie over de locatie waar u terechtkunt en de voorbereiding, lees uw formulier daarom zorgvuldig.

Nuchter zijn
Staat op uw aanvraagformulier vermeld dat u nuchter moet zijn voor de bloedafname?
Dan mag u 12 uur voorafgaand aan de bloedafname niets meer eten en alleen water drinken.

Nuchter zijn in geval van (nacht)diensten en/of bijvoorbeeld Ramadan
Heeft u onregelmatige (nacht)diensten of volgt u bijvoorbeeld de Ramadan, dan gelden aangepaste tijden. 

Tijdstip laatste maaltijd Bloedafname na
00.00 uur 09.00 uur
01.00 uur 10.00 uur
02.00 uur 11.00 uur
03.00 uur 12.00 uur
04.00 uur 13.00 uur
05.00 uur 14.00 uur
06.00 uur tussen 15.00 – 15.30 uur


Informatiefolders

Heeft u een informatiefolder meegekregen voor uw onderzoek? Dan is het van groot belang dat u deze folder zorgvuldig doorneemt. Hier staat informatie in over het verloop van het onderzoek, wat u mag verwachten en hoe u zich kunt/moet voorbereiden. Alle beschikbare folders zijn hier te vinden.

Kinderen
Kinderen kunnen het erg spannend vinden om bloed af te laten nemen. Daarom raden wij aan om uw kind goed voor te bereiden. U kunt gebruik maken van de presentaties die u vindt bij het kopje ‘kinderen’; hier wordt uw kind stapsgewijs meegenomen in het proces van bloedafname.