Omruilen van teststrips voor de CoaguChek

In de Verenigde Staten worden teststrips voor de CoaguChek teruggeroepen omdat bij een aantal van deze strips is gebleken dat de testresultaten met waarden hoger dan INR 4.5 de resultaten iets hoger uitvallen in vergelijking met controle methodes.

De Federatie Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft, na zorgvuldige overweging, besloten dat het niet nodig is om de strips in Nederland terug te roepen. De strips worden wel de komende periode uit voorzorg omgeruild voor andere strips omdat wij zeker willen zijn dat de kwaliteit van de antistollingszorg optimaal is.

Bloedafname voor bepaling van de INR kan via een ader in de arm of via een vingerprik plaatsvinden. In het laatste geval maken we gebruik van de teststrips om uw INR-waarde vast te stellen.

LOT nummer
Alle strips met een LOT-nummer waarvan de eerste drie cijfers begint tussen de 304 en de 343, worden omgeruild.

Met de patiënten die zelfmeten en gebruik maken van deze strips, worden de komende weken afspraken gemaakt over hoe de strips worden omgeruild. Tot die tijd kunt u uw huidige strips veilig blijven gebruiken, de doseerafdeling controleert uw dosering bij afwijkende waarden (hoger dan INR 4,5). Nogmaals, omruilen is niet noodzakelijk maar uit voorzorg.

Meer informatie
U kunt erop vertrouwen dat de dosering van uw antistollingsmiddelen altijd zorgvuldig gebeurt. Mocht u toch vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Trombosezorg/Zelfmeetcentrum
Op werkdagen van 09.00 - 16.30 uur                                   
T  088 - 0037 750
F  088 - 0037 795
W www.mijnatalmedial.nl (Tropaz webportaal)
E  trombosezorg@atalmedial.nl