Koepelorganisaties

Atalmedial is aangesloten bij twee koepelorganisaties; wij zijn lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en van de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN).

Het lidmaatschap bij deze organisaties maakt het ons mogelijk de eigen zorg- en dienstverlening te toetsen aan die van andere trombosediensten en artsenlaboratoria. Ook biedt de samenwerking met vergelijkbare organisaties veel voordelen bij de introductie van vernieuwingen in zorg- en onderzoeksmethoden, doordat er op eenvoudige wijze een uitwisseling kan plaatsvinden van ideeën en ervaringen. Atal-Medial is aangesloten bij de cliëntenraad van de FNT.

Regelmatige controles waarborgen onze kwaliteit en zorgen tevens voor een verdergaande verbetering.
De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)
, opgericht in 1971, is de koepelorganisatie van de Nederlandse Trombosediensten. Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling met cumarinederivaten in Nederland.

  • het behartiging van de belangen van de trombosediensten;
  • het verstrekken van richtlijnen;
  • het verzorgen van opleiding, bij- en nascholing voor medisch en 
       paramedisch personeel;
  • het geven van voorlichting;
  • het adviseren van de overheid of instellingen.

De Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN)
 is de landelijke branchevereniging van huisartsenlaboratoria en medisch diagnostische centra. De SAN is in 1977 opgericht als koepelorganisatie voor de behartiging van de belangen van zelfstandige huisartsenlaboratoria. Anno 2009 is de SAN de branchevereniging voor huisartsenlaboratoria en diagnostische centra (al dan niet verbonden aan een ziekenhuis). De SAN wil het aanbod van eerstelijnsdiagnostiek in zelfstandige eerstelijnsinstituten en ziekenhuizen optimaliseren. Met een netwerk van hoogwaardige facilitaire instituten, die huisartsen voorziet van eerstelijnsdiagnostiek en aanvullende diensten. Goed gespreid over Nederland.

Leden
Bij de oprichting telde de SAN drie leden, inmiddels heeft de SAN 19 leden.
De leden van de SAN zijn medisch diagnostische centra voor huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen. De leden verschillen in werkgebied en in productie. Zij hebben echter hetzelfde doel: de huisarts voorzien van optimale diagnostische (laboratorium en functie onderzoek) faciliteiten. 

Kijk voor meer informatie over de FNT en de SAN op www.fnt.nl en www.de-san.nl