Organisatie

Atalmedial is één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en biedt een breed pakket aan diensten aan huisartsen, ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen. Aanvragers kunnen bij Atalmedial terecht voor betrouwbare en betaalbare diagnostiek, consultancy, advies en service op het gebied van klinische chemie, medische microbiologie en trombosezorg. Ook organiseert Atalmedial, in samenspraak en bij voorkeur met regionale partners, andere vormen van diagnostische ondersteuning zoals functiediagnostiek en pathologie.

Het adherentiegebied van Atalmedial strekt zich uit van de regio groot Amsterdam tot en met IJmuiden en naar het zuiden tot en met de regio Leiden/Leiderdorp, Flevoland, Noordoostpolder en Amstelland. Atalmedial beschikt over een fijnmazig netwerk van meer dan 160 poliklinieken en afnamelocaties in de regio’s Amsterdam, Kennemerland, Alphen aan de Rijn/ Leiden/Leiderdorp, Amstelland en Flevoland waar patiënten terecht kunnen voor bloedafname en trombosezorg.
Atalmedial werkt voor het uitvoeren van haar diagnostische onderzoeken volgens het centraal-decentraal model: ‘centraal wat kan, decentraal wat moet’. Dit houdt in dat Atalmedial zoveel mogelijk onderzoeken uitvoert op haar centrale locatie. Het centrale laboratorium van Atalmedial is gevestigd in Amsterdam. Daarnaast is in Haarlem Zuid het centrale specialiteitenlaboratorium gevestigd waar alle speciele onderzoeken worden verricht. De decentrale laboratoria zijn gevestigd in de ziekenhuizen waarmee Atalmedial  samenwerkt, namelijk de Alrijne Zorggroep (met locaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn), het Spaarne Gasthuis (met locaties in Haarlem (Noord en Zuid), Hoofddorp en Heemstede) en Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Op de centrale locatie in Amsterdam wordt een belangrijk deel van de laboratoriumdiagnostiek voor aanvragers uit de eerste lijn (huisartsen/verloskundigen) en GGZ- en V&V-instellingen verwerkt. Ook wordt daar de diagnostiek uitgevoerd voor niet-verzekerde zorg voor andere aanvragers.

Atalmedial zet in op het kunnen bieden van betekenisvolle uitslagen. Een combinatie van laboratoriumgegevens en consultatie vanuit verschillende disciplines eventueel aangevuld met informatie vanuit de beeldvormende diagnostiek, levert meer toegevoegde waarde. De uitslag krijgt steeds meer invloed en betekenis en kan ook ingezet worden voor preventie: “Het begint bij zeker weten.”