Raad van Bestuur 

Voorzitter Raad van Bestuur:
mevr. dr. C.J. (Claudia) Pronk-Admiraal, MBA
Lid Raad van Bestuur: 
mr. P.A. (Peter) Kamsteeg, MBA


 
Raad van Advies

Atalmedial heeft sinds 2011 een Raad van Advies. Deze raad vergadert drie tot vier keer per jaar en adviseert de Raad van Bestuur van Atalmedial over de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad van Advies wordt gevormd door vertegenwoordigers van zowel de eerste als de tweede lijn.

Eerste lijn:

 • dhr. E.R. Peters, huisarts te Velserbroek
 • dhr. Q. Morélis, huisarts te Amsterdam
 • dhr. R. van Geldre, huisarts te Oegstgeest
 • mw. M. Vergouwen, huisarts te Hoofddorp
 • dhr. A. Göbel, huisarts te Amstelveen

Tweede lijn: 

 • dhr. P.W. van der Linden, internist hematoloog Spaarne Gasthuis
 • mw. T. Slok, kinderarts Spaarne Gasthuis
 • dhr. B. Gabreels, internist nefroloog Alrijne Ziekenhuis


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Atalmedial houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Tevens toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie en het karakter van de stichting. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord bij het maken van keuzen door de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • dhr. drs. A.H. Rikkers, voorzitter
 • mevr. M.E. van der Zwan, MSc MBA, lid
 • mevr. Mr. C. van Steenderen-Koornneef, lid
 • dhr. J.P. Versluis, arts MBA, lid
 • dhr. dr. P. Bijster, lid