Historie

Ontstaansgeschiedenis
Op 27 juni 2012 fuseerden voormalig ATAL-mdc (Huisartsenlaboratorium en Trombosezorg regio Amsterdam) en voormalig Medial (Klinisch chemisch laboratorium eerste en tweede lijn in de regio’s Kennemerland, Haarlemmermeer, Bollenstreek en Leiden en omgeving en Trombosezorg) en gingen zij samen door onder de naam Atalmedial. Atalmedial werd hierdoor één van de grootste klinisch chemische laboratoria van Nederland die zowel de eerste als de tweede lijn bediende in de regio’s Kennemerland, Amsterdam en Alphen/Leiden/Leiderdorp.


Schaalvergroting en Robotisering
De fusie kwam voort uit de behoefte om beter te kunnen omgaan met grote veranderingen in de markt. De vergoedingen voor medische diagnostiek waren gedaald door de invoering van marktwerking.
Deze trend heeft zich nadien voortgezet. Daarnaast vragen zorgaanbieders om gespecialiseerde diagnostiek en advies en wordt in het laboratorium steeds meer gebruik gemaakt van robots.
Per 1 maart 2018 heeft Atalmedial haar werkgebied uitgebreid met twee nieuwe regio's: Flevoland en Amstelland. Tegelijkertijd is een nieuw, innovatief, gerobotiseerd centraal laboratorium in Amsterdam gebouwd. Dit centrale laboratorium vormt een belangrijke spil in de strategie van Atalmedial om door schaalvergroting hoogwaardige diagnostiek te leveren tegen de beste prijs. Het gehele productieproces van Atalmedial is, conform de strategie, nu klaar om in volle breedte diagnostiek aan te bieden.


Samenwerking ziekenhuizen
Atalmedial werkt voor het uitvoeren van haar diagnostische onderzoeken volgens het centraal-decentraal model: ‘centraal wat kan, decentraal wat moet’. Dit houdt in dat Atalmedial zoveel mogelijk onderzoeken uitvoert op haar centrale locatie. Het centrale laboratorium van Atalmedial is gevestigd in Amsterdam. Daarnaast is in Haarlem Zuid het centrale specialiteitenlaboratorium gevestigd waar alle speciele onderzoeken worden verricht. De decentrale laboratoria zijn gevestigd in de ziekenhuizen waarmee Atalmedial  samenwerkt, namelijk de Alrijne Zorggroep (met locaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn) het Spaarne Gasthuis (met locaties in Haarlem (Noord en Zuid), Hoofddorp en Heemstede) en Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Op de centrale locatie in Amsterdam wordt een belangrijk deel van de laboratoriumdiagnostiek voor aanvragers uit de eerste lijn (huisartsen/verloskundigen) en GGZ- en V&V-instellingen verwerkt. Ook wordt daar de diagnostiek uitgevoerd voor niet-verzekerde zorg voor andere aanvragers.