Historie

Fusie
Op 27 juni 2012 zijn voormalig ATAL-mdc (Huisartsenlaboratorium en Trombosezorg regio Amsterdam) en voormalig Medial (Klinisch chemisch laboratorium eerste en tweede lijn in de regio’s Kennemerland, Haarlemmermeer, Bollenstreek en Leiden en omgeving en Trombosezorg) gefuseerd en samen doorgegaan onder de naam Atalmedial. Atalmedial is hierdoor één van de grootste klinisch chemische laboratoria van Nederland die zowel de eerste als de tweede lijn bedient in de regio’s Kennemerland, Amsterdam en Alphen/Leiden/Leiderdorp.

Reden fusie
De fusie komt voort uit de behoefte om beter te kunnen omgaan met grote veranderingen in de markt. De vergoedingen voor medische diagnostiek zijn gedaald door de invoering van marktwerking. Daarnaast vragen zorgaanbieders om gespecialiseerde diagnostiek en advies en wordt in het laboratorium steeds meer gebruik gemaakt van robots. Atalmedial is door de fusie beter opgewassen tegen deze marktontwikkelingen en kan hierdoor de hoge kwaliteit en werkgelegenheid behouden.

Samenwerking ziekenhuizen
Atalmedial werkt nauw samen met het Alrijne Ziekenhuis in Leiden, Leiderdorp en Alphen a/d Rijn en het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp en Haarlem. De decentrale laboratoria van Atalmedial bevinden zich in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en Spaarne Gasthuis Hoofddorp en Haarlem Noord en Zuid.