Doorverwezen naar Atalmedial?

Atalmedial is een groot en modern medisch diagnostisch centrum. Atalmedial biedt diagnostiek in de volle breedte voor de eerste- en tweede lijn, zelf of in samenwerking met anderen. Wij zijn actief in de volgende regio's: Amsterdam, Amstelland, Kennemerland, Alphen/Leiden/Leiderdorp en Flevoland.

Atalmedial heeft dagelijks ongeveer 6000 patiëntcontacten voor diagnostisch onderzoek van lichaamsvloeistoffen of –functies. Onze service bestaat onder andere uit bloedafname en klinisch chemisch en medisch microbiologisch laboratoriumonderzoek. Daarnaast beschikken we over een eigen afdeling Trombosezorg.