Informatie voor ouders en verzorgers

Kinderen zijn niet altijd in staat om duidelijk te maken dat ze pijn hebben of hoeveel pijn ze hebben. Dat kan zijn omdat ze gewoon nog te jong zijn, omdat ze niet goed weten wat ze precies voelen of omdat ze bang zijn om te zeggen dat ze pijn hebben. Het is daarom van belang dat u als ouder of verzorger in de beleving duikt van het kind en daar op in speelt. Dit kunt u doen door uw kind voor te bereiden op de bloedafname. 

U kunt hiervoor gebruiken maken van het voorlichtingsmateriaal op de website.

Bloedafname bij kinderen heeft als doel dat naast het afnemen van materiaal het kind het bezoek aan de polikliniek zodanig heeft ervaren dat angst voor prikken tot een minimum wordt beperkt.

Tips
Het is prettig voor de afnamemedewerker om eventuele bijzonderheden over (het gedrag van) het kind van te voren te weten, om zo samen tot een plan van aanpak te komen.

Angstige ouders kunnen hun angst overbrengen op hun kind. Geef het kind de rust, de troost en de gevoelens van veiligheid. Bijvoorbeeld: “Ik weet dat het echt niet leuk is om geprikt te worden, maar  we doen dit omdat we zo goed mogelijk voor je willen zorgen. Knijp maar in mijn hand of leg je hoofd maar tegen mij aan. Het is reuze stoer van je dat we dit toch mogen doen”.

U kunt het kind op “zijn/haar” manier geruststellen, bijvoorbeeld door tegen de baby te praten of op een speen te laten zuigen.

Wanneer een kind ontspannen is, voelt hij of zij minder pijn. Probeer uw kind daarom een beetje af te leiden: een peuter of kleuter kan men wat leuks vertellen of het kind zelf wat laten vertellen. Een schoolgaand kind kan men bijvoorbeeld tot honderd laten tellen of u kunt de dag met elkaar doornemen. U kunt ook samen in een prentenboek kijken.