Onze laboratoria

Atalmedial werkt voor het uitvoeren van haar diagnostische onderzoeken (klinische chemie, fertiliteit, toxicologie) volgens het centraal-decentraal model: 'centraal wat kan, decentraal wat moet'. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk onderzoeken uitvoeren op onze centrale locatie. Het centrale laboratorium van Atalmedial is gevestigd in Amsterdam. De decentrale laboratoria zijn gevestigd in de ziekenhuizen waar Atalmedial mee samenwerkt: het Alrijne Ziekenhuis, het Spaarne Gasthuis en Ziekenhuis Amstelland.

Op het centrale laboratorium wordt tevens een belangrijk deel van de laboratoriumdiagnostiek voor aanvragers uit de eerste lijn (huis- artsen, verloskundigen, GGZ- en V&V instellingen) verwerkt.

De Atalmedial-laboratoria onderzoeken lichaamsmateriaal zoals bloed, urine, ontlasting en weefsel. Dit gebeurt om de oorzaak van een klacht of ziekte vast te stellen of om de voortgang van een ziekte of genezingsproces te kunnen volgen.

Atalmedial ondersteunt bij de diagnose en de behandeling en verricht onderzoek in opdracht van de huisarts, medisch specialist, keuringsarts, verloskundige of trombosezorgartsen.

De laboratoria zijn werkomgevingen waar de kwaliteitseisen van de ISO-certificering van kracht zijn om de integriteit van het afgenomen bloed en ander lichaamsmateriaal te waarborgen, de kwaliteit van de analyses te garanderen en ervoor te zorgen dat de medewerkers veilig hun werk kunnen verrichten.

Voor (een deel van) de onderzoeken op het gebied van toxicologie, medicijnspiegels, medische microbiologie en moleculaire diagnostiek wordt samengewerkt met (regionale) partners.