Avondopeningen

De volgende poliklinieken zijn ook 's avonds geopend
(uitsluitend voor laboratoriumonderzoek): 

• Hoofdkantoor + polikliniek
Jan Tooropstraat 138
1061 AD Amsterdam

dinsdag 08.00 - 19.00 uur 


• Medisch Centrum Roelof Hart
Gerard Terborgstraat 44
1071 TP Amsterdam

donderdag 18.00 - 20.00 uur