Bloedafname en bloedonderzoek

Menselijk bloed bevat lichaamseigen componenten waaronder cellen (onder andere rode en witte bloedcellen), voedingsstoffen, bouwstoffen en afvalproducten. Door het lichaam geproduceerde afvalproducten worden afgevoerd via de urine en ontlasting. De verschillende bestanddelen in het bloed zijn in de juiste verhouding en hoeveelheid aanwezig. Bij ziekte is er soms te veel van iets of juist te weinig. Naast lichaamseigen stoffen kunnen er ook micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels) en andere lichaamsvreemde stoffen in het bloed voorkomen.

Wanneer u gezondheidsklachten heeft, kan uw (huis)arts, zorgverlener of verloskundige het nodig vinden dat er onderzoek wordt verricht naar een bepaald bestanddeel in uw bloed. Het afnemen van bloed kan op twee manieren:

  • Venapunctie
    Bij een venapunctie wordt met een holle naald via de huid in een ader geprikt en het bloed met een buisje opgevangen. De aderen aan de binnenkant van de elleboog zijn hier het meest geschikt voor.

  • Vingerprik
    In speciale gevallen of situaties wordt bloed afgenomen door middel van een vingerprik. De druppel bloed wordt dan opgevangen in een dun buisje of op een stripje.

Voor een aantal bloedonderzoeken is het noodzakelijk dat u nuchter bent op het moment dat er bloed bij u wordt afgenomen. Dit staat aangegeven op het aanvraagformulier dat u van uw huisarts ontvangt.

Van aanvraag tot afname
De aanvrager (vaak de huisarts) vraagt het laboratoriumonderzoek aan op een speciaal daarvoor bestemd aanvraagformulier. Hierop is aangekruist om welk(e) onderzoek(en) het gaat. In het laboratorium wordt alléén onderzocht waar uw (huis)arts specifiek om vraagt. Voor de meeste onderzoeken kunt u tijdens openingsuren zonder afspraak terecht op een locatie van Atalmedial. Als er voor bijzonder onderzoek wél een afspraak moet worden gemaakt, wordt u hierover geïnformeerd.

Nader gebruik lichaamsmateriaal
Voor het verbeteren of controleren van de analyses in ons laboratorium maakt Atalmedial gebruik van uw lichaamsmateriaal (bv. bloed, urine) dat overblijft na afronding van onderzoeken en eventuele vervolgonderzoeken waar het materiaal in eerste instantie voor afgenomen is. Het materiaal wordt altijd eerst geanonimiseerd zodat de resultaten van onderzoek niet meer tot individuele patiënten herleidbaar zijn.

Indien u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken bij de medewerker van Atalmedial die het materiaal bij u afneemt (zoals bloed) of bij wie u het materiaal afgeeft (zoals urine). Uw bezwaar wordt geregistreerd op het aanvraagformulier en vastgelegd in ons laboratoriumsysteem.

Wetenschappelijk onderzoek
Wanneer medewerking wordt verleend aan wetenschappelijk onderzoek, dan verstrekt Atalmedial eventuele onderzoeksgegevens volledig anoniem. Er kan dan niet meer worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Ook zult u niet worden geïnformeerd over eventuele bevindingen die uit het onderzoek naar voren komen.

Mochten uw persoonlijke gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek wel gewenst of nodig zijn, dan worden deze alleen verstrekt wanneer u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.