Antistolling tijdens de vakantie

Als u tijdig de periode en bestemming van uw vakantie aan ons doorgeeft, krijgt u van Atalmedial Trombosezorg een vakantiebrief mee. Deze wordt u toegezonden ná de laatste keer prikken voordat u op vakantie gaat, zodat de meest recente INR-uitslag en de daarbij behorende dosering vermeld staan. In deze brief staat, bij voorkeur in de taal van het vakantieland, informatie over de behandeling met het antistollingsmiddel.

Wij proberen u een dosering voor de gehele vakantie mee te geven. Mocht de doseerarts het niet verantwoord vinden u een dosering voor de hele periode te geven, dan ziet u dit aan de hercontroledatum in het zwarte balkje onder het doseerschema op de doseerkalender. In dat geval adviseren wij u dringend om tijdens uw vakantie een INR-bepaling te laten verrichten in een ziekenhuis of laboratorium. De gegevens die u daarvoor nodig hebt, staan in de vakantiebrief vermeld.

Via de site van de Federatie Nederlandse Trombosediensten of via de afdeling Trombosezorg kunt u informeren waar u zich kunt laten prikken tijdens uw vakantie.

Na deze controle zijn er vier mogelijkheden: 

  • u krijgt ter plaatse uw dosering
  • u geeft uw INR door via het webportaal Tropaz: www.mijnatalmedial.nl*
  • uw gasttrombosedienst op uw vakantielocatie faxt of mailt uw INR-uitslag aan ons door
  • u belt op werkdagen tussen 13.00 en 16.30 uur (Nederlandse tijd) naar de afdeling Trombosezorg op telefoonnummer 0031 88 0037 750.

Als u telefonisch uw naam, geboortedatum en INR doorgeeft en aangeeft dat u uit het buitenland belt, proberen wij u direct een nieuwe dosering te geven.

NB. Neem voldoende medicijnen mee en verdeel ze over uw handbagage en uw koffer(s). Fenprocoumon en Acenocoumarol zijn in het buitenland niet te verkrijgen.

*Uw doseerkalender volgt dezelfde dag online.