Maak kennis met de Trombosezorg van Atalmedial

Uw huisarts of specialist meldt u aan bij de afdeling Trombosezorg van Atalmedial als u trombose heeft, of als u trombose heeft gehad maar ook wanneer u een aandoening heeft waarbij de kans op het ontwikkelen van trombose verhoogd is.

Wat doet Atalmedial Trombosezorg?
Atalmedial Trombosezorg controleert met regelmaat uw bloed. Die regelmaat verschilt per persoon en per situatie. In het bloed wordt gemeten of het juiste effect van het antistollingsmiddel is bereikt.

Antistollingsmiddelen, INR-waarde en controle
Atalmedial Trombosezorg geeft u antistollingsmiddelen om uw bloed minder makkelijk te laten stollen. Het is belangrijk dat deze medicijnen gecontroleerd worden om te voorkomen dat het bloed helemaal niet meer stolt. De INR-waarde in uw bloed drukt de bloedstollingstijd uit. Op basis van deze INR-waarde bepaalt de Trombosezorg hoeveel antistollingsmiddelen u moet slikken en met welke frequentie u uw bloed moet laten controleren.

Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling.

Doseerkalender
Op de doseerkalender staat vermeld hoeveel tabletten u moet innemen en op welke dag u weer wordt verwacht voor bloedafname.  De doseerkalender krijgt u thuisgestuurd en het is mogelijk om uw dosering online te bekijken.

Eerste afspraak
Tijdens uw eerste afspraak met de Trombosezorg vertelt een medewerk(st)er u alles over de behandeling van trombose. Als u vragen heeft, kunt u ook altijd bij één van hen terecht. Ook ontvangt u een informatiepakket thuis, waaronder de folder Patiënteninformatie Trombosezorg. In deze folder leest u belangrijke en nuttige informatie over trombose en de Trombosezorg van Atalmedial. 

Antistolling tijdens vakantie
Als u tijdig de periode en bestemming van uw vakantie aan ons doorgeeft, krijgt u van Atalmedial Trombosezorg een vakantiebrief mee. Deze wordt u toegezonden ná de laatste keer prikken voordat u op vakantie gaat, zodat de meest recente INR-uitslag en de daarbij behorende dosering vermeld staan. Lees verder >> 

Zelfmeten
De meeste patiënten komen in aanmerking voor het zelfmeten. Dit betekent dat u niet periodiek naar de poli of priklocatie hoeft te komen, maar dat u thuis in uw vertrouwde omgeving middels een prikje in uw vinger eenvoudig binnen een paar minuten uw stollingswaarden meet. Via onze beveiligde online webpagina geeft u de stollingswaarden door en ontvangt u van de doseerarts uw medicatieschema. Uiteraard zult u hierover eerst uitleg krijgen en wordt u tijdens de training ook geleerd hoe u het beste een vingerprik bij uzelf kunt uitvoeren. Klik hier voor meer informatie over zelfmeten.

Nieuwe antistollingsmedicijnen
De Trombosezorg van Atalmedial ontvangt regelmatig vragen van patiënten naar aanleiding van de berichtgeving over een nieuw antistollingsmedicijn dat beroertes voorkomt en tegelijkertijd controle bij de trombosedienst overbodig kan maken. Wij verwijzen u graag door naar de website van het CAT (Centrum Antistolling & Trombosezorg), waar u alle relevante informatie over nieuwe antistollingsmedicijnen kunt raadplegen (met dank aan Trombosedienst Leiden).


Contact met de afdeling Trombosezorg