Vingerprikmethode

Van armprik naar vingerprik

Het bepalen van de INR-waarde gebeurde doorgaans door middel van een prik in de arm, ook wel venapunctie genoemd. Een methode die voor sommige patiënten als onprettig wordt ervaren.

Een andere methode voor het bepalen van de INR-waarde is de vingerprik; met een klein prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt de stollingswaarde bepaald, waarbij de uitslag direct beschikbaar is.
 

Zo werkt het

Tijdens de controle zal de afnamemedewerker uw bloed afnemen middels een vingerprik. 

               

  1. Voordat de medewerker een druppel bloed bij u afneemt, wordt de barcode op uw Trombosepas gescand zodat uw INR-uitslag wordt gekoppeld aan uw gegevens. 

  2. Vervolgens prikt de medewerker in uw vinger. 

  3. De druppel bloed wordt aangebracht op een strip in het meetapparaat; de Coaguchek XS-PRO, het apparaat geeft een geluidsignaal als de meting succesvol is verlopen en afgerond. Uw INR-uitslag is dan direct bekend!

  4. Tijdens dit proces zal de afnamemedewerker u vragen naar aanvullende medische informatie, zoals een geplande ingreep en/of veranderingen in uw medicatie.

 

Al uw gegevens en uw INR-uitslag worden verwerkt in de smartphone en verstuurd naar de Trombosedienst. De doseerarts kan daarna direct uw dosering bepalen. Met een Tropaz account kunt uw dosering dezelfde avond al online bekijken.