Privacy

Voor het gebruik van het BSN in de gezondheidszorg gelden speciale wetten en regels. Dat is gedaan om uw privacy goed te regelen. Zo is in de wet geregeld dat alleen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw zorg, mogen beschikken over uw BSN. U kunt zelf een overzicht krijgen van de zorgverleners die uw BSN hebben opgevraagd. Kijk daarvoor op www.infoBSNzorg.nl. Ook voor vragen kunt u daar terecht. 

Privacyreglement
In het kader van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) is er een privacyreglement door Atalmedial opgesteld. Aan de hand van dit privacyreglement toont Atalmedial aan dat het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens uitermate belangrijk wordt geacht. Alle medewerkers van Atalmedial dienen conform dit reglement te handelen en het reglement moet als zodanig bij alle medewerkers bekend zijn. Tevens is er door Atalmedial melding gemaakt bij het College Persoonsgegevens van automatische verwerking van persoonsgegevens onder meldingsnumer M-1410810.

Algemene toelichting patiëntgegevens
Na een aanmelding met het verzoek om onderzoek, behandeling of begeleiding voor een patiënt, heeft Atalmedial gegevens nodig van de patiënt. Zonder deze persoonsgegevens kan de patiënt immers niet geholpen worden. Soms is het noodzakelijk dat gegevens worden uitgewisseld tussen medewerkers van Atalmedial of externe hulpverleners zoals bijvoorbeeld aanvragers, tehuizen en waarnemende artsen. Hiervoor is toestemming nodig van de patiënt. De patiënt geeft deze toestemming door middel van het aanvraagformulier cq. aanmeldformulier.

Op de website van College Bescherming Persoonsgegevens kunt u meer informatie raadplegen over de WBP..