Atalmedialwijzers (labwijzers)

De Atalmedialwijzers geven informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial met betrekking tot bloedafname voor het laboratorium en Trombosezorg.

•  Eerste lijn                              •  Tweede lijn