Bloedproducten en bloedtransfusie

Voor de toediening van bloedproducten worden de indicaties gehanteerd zoals beschreven in de CBO Richtlijn Bloedtransfusie 2011 en de richtlijn informatieverstrekking aan gebruikers van bloedproducten 2015. 

 

 

OP
ZOEK
NAAR
ZEKER
HEID

MET DE INNOVATIE VAN MORGEN ZOEKEN NAAR DE ZEKERHEID VAN VANDAAG