Bloedproducten en bloedtransfusie

Voor de toediening van bloedproducten worden de indicaties gehanteerd zoals beschreven in de CBO Richtlijn Bloedtransfusie 2011 en de richtlijn informatieverstrekking aan gebruikers van bloedproducten 2015.