Bloedafname door Atalmedial wordt gebruikt als babbeltruc

Campagne "Let op voor wie u open doet!"
Bloedafname door Atalmedial wordt gebruikt als babbeltruc.

Recent heeft zich bij meerdere patiënten van Atalmedial een uiterst vervelend incident voorgedaan. Het voorval houdt geen verband met onze dienstverlening maar in het belang van de veiligheid van onze patiënten informeren wij u hierover.

Een persoon met kwade bedoelingen heeft zich voorgedaan als medewerker van Atalmedial. Deze persoon heeft in de avond aangebeld met de mededeling dat Atalmedial de hele dag had geprobeerd om de patiënten te bereiken en dat dit niet was gelukt. Vervolgens werd er gevraagd de deur open te doen voor bloedafname. Ook is het voorgekomen dat vlak na het bezoek van de 'echte' medewerker, deze persoon aanbelt met de smoes 'iets vergeten te zijn'.

Deze patiënten hebben in goed vertrouwen deze persoon binnengelaten en zijn vervolgens slachtoffer geworden van een (roof)overval. Wij vermoeden dat de daders overdag hebben geconstateerd dat Atalmedial hier geregeld langskomt en hebben op die manier misbruik gemaakt van het vertrouwen dat onze patiënten in onze medewerkers hebben.

In een brief hebben wij onze patiënten geïnformeerd over deze incidenten, over het tijdstip van onze huisbezoeken en wat te doen als men vermoedt dat er sprake is van een babbeltruc.