Diagnostisch Toets Overleg (DTO), wat is dat nou precies?

Vanuit de literatuur is bekend dat het gebruik van het probleemgeoriënteerd aanvraagformulier, conform LESA, en het volgen van standaarden leidt tot gericht aanvragen van laboratoriumonderzoek. Atalmedial verzorgt sinds 2013 Diagnostische Toets Overleggen (DTO) voor huisartsen om het gericht aanvragen van laboratoriumonderzoek te stimuleren door middel van deskundigheidsbevordering. Het DTO is een intercollegiaal overleg voor huisartsengroepen, wat bestaat uit verschillende onderdelen. Als eerste worden de productiecijfers die horen bij het te bespreken onderwerp per huisarts gepresenteerd en gespiegeld aan de productiecijfers van een referentiegroep. Vervolgens wordt het aanvraagbeleid besproken, gericht op de implementatie van de bijbehorende standaarden. Op deze manier ontstaat discussie over het aanvraaggedrag in relatie tot de relevante (NHG-)standaarden. Aan het eind van het DTO maakt de huisartsengroep onderling concrete afspraken over het aanvraagbeleid. Na een eerste DTO volgt een feedback DTO (minimaal een half jaar later), waarin de productiecijfers wederom worden gepresenteerd. Op deze manier kan gekeken worden of het aanvraaggedrag is veranderd na het DTO. Vanuit de NHG/SAN/NVKC/NVMM ligt op dit moment een concept handleiding voor, over de opzet en uitvoering van Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) in de huisartsenzorg. Momenteel verzorgt Atalmedial de DTO's Algemeen bloedonderzoek, Anemie, Schildklier, Nier, Lever en Allergie. In de loop van 2017 wordt onder andere een DTO over D-dimeer en stolling ontwikkeld. Vanuit de gehele regio is grote interesse voor het volgen van de DTO's.

Ook in de tweede lijn verzorgen wij feedback over het aanvraaggedrag van de specialisten, dit doen wij o.a. in de gesprekken per discipline en bij multidisciplinair overleg. In deze gesprekken wordt met inhoudelijke argumenten zinnige en zuinige zorg gestimuleerd.
Atalmedial is ook betrokken bij wetenschappelijk onderzoek rondom het stimuleren van zinnig en zuinige diagnostiek. Recent hebben wij een artikel in Huisarts & Wetenschap gepubliceerd waarin de effecten van het DTO Anemie zijn onderzocht.* Daarnaast participeren wij in de RODEO studie (Reductie overbodige diagnostiek door attitude verandering van artsen Interne Geneeskunde), een studie in de tweede lijn.

Heeft u interesse in het volgen van een DTO? U kunt contact opnemen met een van onze regio-accountmanagers.

* Beijer C, De Jong AM, Statius Muller I, Eysink Smeets J, Pronk-Admiraal C, Aanvraagbeleid na het diagnostisch toetsoverleg, Huisarts en Wetenschap 10/2016