Elektronisch aanvragen via Zorgdomein (KL)

 

Omdat steeds meer aanvragers gebruik gaan maken van de mogelijkheden die digitaal orderen biedt, willen wij u graag wijzen op onderstaande punten die van belang zijn bij het plaatsen van laboratoriumaanvragen bij Atalmedial via Zorgdomein

Papieren patiëntenbericht
Als u digitaal een laboratoriumorder plaatst via Zorgdomein is het belangrijk om de patiënt altijd een papieren printout (patientbericht) van dit order mee te geven. Zonder dit patientbericht kunnen wij de patiënt op dit moment niet op al onze bloedafnamepunten helpen.

Voor het orderen van een huisbezoek via Zorgdomein is een papieren patientbericht of fax niet nodig, dit proces verloopt geheel elektronisch. In 2017 starten interne voorbereidingen om de noodzaak van het papieren patiëntbericht op te heffen en we zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Aanvragen van ontbrekende bepalingen
Het kan voorkomen dat u een bepaling bij een patiënt wilt aanvragen die niet regulier in Zorgdomein aanvraagbaar is. Voor deze uitzonderingen zijn binnen Zorgdomein een aantal zogenaamde 'Afwijkende aanvragen' opgenomen. Indien u een 'afwijkende aanvraag bloed/urine/feces/overig' aanvraagt kunt u de naam van het gewenste onderzoek bij het desbetreffende lichaamsmateriaal intypen. Alleen op deze wijze kunnen wij een afwijkende bepaling op een correct wijze verwerken.

Gebruik van het veld 'opmerking/klinische gegevens'
Binnen Zorgdomein is het mogelijk om bij iedere aangevraagde bepaling een 'opmerking/klinische gegevens' toe te voegen. Dit veld mag ook uitsluitend gebruikt worden voor relevante opmerkingen en/of gegevens behorende bij de desbetreffende bepaling. 

Regelmatig wordt dit veld echter gebruikt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld:

  • Orderen van bepalingen door het intypen van de naam van desbetreffende bepaling; bepalingen dienen altijd aangevinkt te worden binnen Zorgdomein, of, indien deze bepaling niet beschikbaar is te worden aangevraagd via bijvoorbeeld 'afwijkende aanvraag bloed;
  • Aangeven dat de bepaling 'Cito' dient te worden uitgevoerd; wij willen u er graag op wijzen dat voor het aanvragen van Cito laboratoriumdiagnostiek u altijd contact dient op te nemen met onze Medische Administratie (088-0037710).

Het toevoegen van een bepaling of het orderen van een cito laboratoriumorder via 'opmerking/klinische gegevens' kan om procestechnische redenen niet in behandeling worden genomen.

Orderen van een bepaling Medische Microbiologie
Binnen de Zorgdomein orderomgeving van Atalmedial is het niet mogelijk om onderzoek voor de medische microbiologie te plaatsen, dit betreft ook medisch microbiologisch serologisch onderzoek. Voor het orderen van medische microbiologisch onderzoek dient u gebruik te maken van de Zorgdomein orderomgeving van het Streeklaboratorium Haarlem.

Het toevoegen van een microbiologische aanvraag via 'opmerking/klinische gegevens' of via een 'afwijkende aanvraag' zal door Atalmedial niet in behandeling worden genomen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze uiteraard stellen aan uw accountmanager.