Tarieven op Zilveren Kruis website

 

Zilveren Kruis lanceerde onlangs op haar website 'de prijszoeker'. Deze online toepassing geeft inzicht in de tarieven voor behandelingen die ten koste gaan van het eigen risico, zoals bloedonderzoek.

Atalmedial, maar ook een aantal andere laboratoria, heeft geen toestemming gegeven om zijn tarieven op de website van Zilveren Kruis openbaar te maken. De reden hiervoor is dat er met Zilveren Kruis niet te onderhandelen viel over de tarieven en wij gedwongen zijn om te voldoen aan haar zogeheten referentietarieven. Indien wij niet akkoord zouden gaan, volgde er ook geen contract met Zilveren Kruis. Kortom, van enige dynamiek in de prijsvorming was geen enkele sprake.

Het is aan Zilveren Kruis om de referentietarieven openbaar te maken en duidelijk te maken dat deze aan alle eerstelijnsinstellingen zijn opgelegd, niet onderhandelbaar zijn en geen relatie hebben met de geleverde zorg of de kostprijs daarvan.

De belangrijkste boodschap die wij willen meegeven aan onze aanvragers en patiënten die de referentietarieven van Zilveren Kruis hoogstwaarschijnlijk beschouwen als onze tarieven: "dit zijn zeker niet onze tarieven".