Aanpassing doorbelcriteria; actiewaarden voor 1e lijn

Atalmedial hanteert voor een aantal laboratoriumtesten grenzen waaronder/boven wordt doorgebeld omdat deze uitslagen mogelijk urgent medisch handelen vereisen. Deze zogenaamde doorbelcriteria zijn vastgesteld in de Raad van Advies van Atalmedial, waarin aanvragers vanuit zowel de eerste als tweede lijn vertegenwoordigd zijn.

Op verzoek van een aantal huisartsen zijn een aantal van deze grenzen recent in de Raad van Advies opnieuw tegen het licht gehouden. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen zoals hieronder weergegeven.
 

Bepaling

Oude grens

Nieuw grens

Eenheid

CK

geen

>2000

U/l

Lipase

geen

>2000

U/l

Glucose

<2.5 en >25

<2.5 en >20

mmol/l

Ferritine

geen

>5000

ug/l

Fosfaat

geen

<0.4

mmol/l


Deze grenzen zullen vanaf 15 maart 2018 gebruikt gaan worden bij het doorbellen.

De gehele (actuele) doorbelwaarden lijst is te vinden vinden via deze link.