Atalmedial trombosedienst in transitie

Vingerprik

De laatste jaren vinden er grote veranderingen plaats binnen Atalmedial trombosezorg. Sinds 2016 wordt bij onze patiënten die vitamine K antagonisten (VKA) gebruiken, iedere INR met behulp van een vingerprik bepaald en digitaal doorgegeven aan de trombosedienst. Deze patiëntvriendelijke methode wordt inmiddels door veel meer trombosediensten in Nederland gebruikt.

DOAC's

Sinds 2016 staan de directe orale anticoagulantia (DOAC's) in de richtlijnen voor de behandeling van boezemfibrilleren en de preventie en behandeling van veneuze trombose-embolie. Hierdoor verandert de populatie trombosezorg patiënten bij Atalmedial langzaamaan.

In eerste instantie werden alleen minder nieuwe patiënten voor trombosezorg aangemeld, maar inmiddels gaan ook patiënten over van VKA naar de DOAC's. Het gevolg hiervan is dat de patiëntenaantallen afnemen, een ontwikkeling die in het gehele land zichtbaar is.

Bij Atalmedial staat de patiënt centraal en daarom is het belangrijk om in deze transitie trombosezorg onze bijdrage te leveren. Ons doel is om in deze transitie de traditionele trombosezorg te verbinden met de DOAC's zodat deze zorg voor patiënten geborgd blijft, ongeacht wie deze zorg in de toekomst zal leveren.

FRAIL-AF studie

Gezien het stijgend aantal patiënten dat met DOAC's wordt behandeld, is het voor de patiëntenzorg belangrijk om je als trombosedienst te verdiepen in deze middelen en dat is precies wat wij bij Atalmedial dan ook doen. We zijn hard bezig om onze kennis rondom de DOAC's te verbreden en te verdiepen. Daarnaast gaat binnenkort bij Atalmedial de FRAIL-AF studie van start.

De FRAIL-AF studie wordt geleid door het Julius Centrum van het UMC Utrecht en is een samenwerkingsverband tussen verschillende trombosediensten, huisartsen, cardiologen, internisten, geriaters en specialisten ouderengeneeskunde uit heel Nederland, waaronder het AMC en LUMC.

De gunstige effecten van de DOAC's gelden namelijk voor een belangrijk deel van de trombosezorg populatie, maar de vraag is of dat ook geldt voor de kwetsbare ouderen. Bij de FRAIL-AF studie wordt gekeken of kwetsbare ouderen met atriumfibrilleren veilig overgezet kunnen worden op een DOAC en of de gunstige effecten ook in deze groep patiënten aangetoond kunnen worden.

De studie bestaat uit twee armen. Randomisatie zal bepalen in welke groep de patiënt terecht komt. Groep A gaat door met de VKA, en groep B zal overgezet worden op de DOAC. Alle patiënten zullen een jaar worden gevolgd. Bij Atalmedial zullen we beide groepen gaan begeleiden.

Grote ontwikkelingen, maar dat maakt het voor de trombosedienst ook reuze interessant.