Aanvraagformulier eerste lijn en verloskundigen

Veel huisartsen orderen inmiddels digitaal via Zorgdomein, echter blijft een papieren aanvraagformulier noodzakelijk voor eventuele calamiteiten, bijvoorbeeld als Zorgdomein down gaat. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit het veld is het papieren aanvraagformulier in het eerste kwartaal van 2017 herzien en is er voor de verloskundigen in de regio Amsterdam, Leiden en Kennemerland in samenwerking met de regionale medisch microbiologische partner een specifiek aanvraagformulier ontwikkeld.

De belangrijkste verschillen tussen het huidige aanvraagformulier eerste lijn en de nieuwe versie zijn:

  • De 12e week screening (screening gravida) is achterwege gelaten omdat het alleen door verloskundigen wordt aangevraagd. Voor deze doelgroep is een specifiek formulier ontwikkeld;
  • Ook is de combitest verwijderd. De combitest moet altijd met een specifiek aanvraagformulier van VUmc worden aangevraagd;
  • Calprotectine is toegevoegd (onder het kopje feces onderzoek);
  • Aanvraag voor de klassieke occult bloedtest is vervangen door de immunologische FOBT. Hiervoor hoeft slechts 1 portie feces te worden ingeleverd.

Introductie nieuw aanvraagformulier verloskundigen

Voor de verloskundigen in de regio Amsterdam, Leiden en Kennemerland is in samenwerking met de regionale medisch microbiologische partner een specifiek aanvraagformulier voor deze doelgroep ontwikkeld. De bepalingen op deze formulieren zijn de meest aangevraagde bepalingen die door verloskundigen in 2015 en 2016 zijn aangevraagd. De bepalingen voor de 12e week screening staan op dit formulier.

Het verschil tussen de drie regionale aanvraagformulieren is het logo van de regionale microbiologische partner. Het formulier is leidend, dat wil zeggen dat dat het formulier aangeeft aan welk regionaal microbiologisch laboratorium het microbiologisch onderzoek wordt uitbesteed.

Voorbeeld nieuwe formulieren voor verloskundigen >>