Volledige semenanalyse en semenanalyse na vasectomie op afspraak op locatie Haarlem-Zuid

Bij de fusie van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis is er voor gekozen om het fertiliteitsonderzoek en de fertiliteitsbehandelingen te concentreren op locatie Haarlem-Zuid van het Spaarne Gasthuis. Het fertiliteitslaboratorium van Atalmedial volgt deze verschuiving. Hierdoor worden vanaf 1 juli 2017 ook het volledige semenonderzoek en de semenanalyse na vasectomie alleen nog op deze locatie uitgevoerd.

Semen inleveren op afspraak
Vanwege de grote aantallen uit te voeren analyses zal er vanaf de genoemde datum vooraf een afspraak voor het inleveren van semen gemaakt moeten worden.

De maandag zal als extra mogelijkheid aangeboden worden.

Naar verwachting zullen niet alle patiënten op korte termijn van deze wijziging op de hoogte gesteld kunnen worden. Daarom zal semen tot en met 29 september 2017 ook nog volgens de huidige* afspraken in ontvangst genomen worden. Wel vragen wij u om patiënten al zoveel mogelijk te attenderen op de aangepaste werkwijze.

Informatiefolders
De aangepaste informatiefolders voor patiënten inzake Spermaonderzoek en Spermaonderzoek na vasectomie voor regio Kennemerland zijn te downloaden op de website van Atalmedial. In deze folders staat aangegeven hoe een afspraak gemaakt kan worden.

Mw. dr. M.M. Buijs, klinisch chemicus

*Dat semen zónder afspraak op dinsdag t/m vrijdag op locatie Hoofddorp kan worden ingeleverd.