Tarieven laboratoriumdiagnostiek Atalmedial

Laboratoriumdiagnostiek op aanvraag van de huisarts valt onder de basisverzekering van de zorgverzekering. Dit geldt ook voor onze trombosezorg en zelfmeten. De kosten hiervoor worden volledig vergoed, maar onze zorg gaat wél ten laste van het eigen risico. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars. 

Iedereen is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Daar hoort een verplicht eigen risico bij. Dit is het bedrag dat de patiënt zelf per kalenderjaar moet betalen. Ook in 2019 betaalt iedere Nederlander de eerste 385 euro aan medische kosten zelf. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Heeft de patiënt het eigen risico dit jaar al betaald, dan is laboratoriumdiagnostiek, trombosezorg en zelfmeten op verwijzing van de huisarts kosteloos.

Het tarief van onze diagnostiek en de vergoeding hiervoor is afhankelijk van de afspraken tussen zorgverzekeraars en ons laboratorium. Als maximum voor iedere zorgverzekeraar gelden de tarieven die landelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze maximumtarieven zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

De tarieven die voor uw patiënt gelden zijn dus afhankelijk van de zorgverzekeraar. Wij raden uw patiënten aan contact op te nemen met de zorgverzekeraar voor meer informatie over de individuele situatie.

Deze tariefinformatie is onder voorbehoud van wijzigingen en uitsluitend ter indicatie. Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 

Download het overzicht met maximumtarieven 2019 ->

Bij bepaalde uitslagen wordt automatisch een vervolgonderzoek gedaan ->