Functiediagnostiek
De  zorgverzekeraars hebben besloten de functiediagnostiek (met uitzondering van de H2-ademtest) niet langer bij Atalmedial in te kopen. Ons aanbod van fundusscreening en ECG’s hebben wij per 1 april 2015 beëindigd.

Wat betekent het beëindigen van de functieonderzoeken voor u als aanvrager concreet?

Fundusscreening
Wij hebben de fundusscreening voor de huisartsenpraktijken uit de regio Kennemerland overgedragen aan KSYOS TeleMedisch Centrum, een zorginstelling met een uitgebreid netwerk van screeningslocaties in de regio waar diabetespatiënten terecht kunnen voor fundusonderzoek. 

Per 1 april wordt de fundusscreening uitgevoerd op de volgende locaties:

Cultureel Centrum de Olm
Olmenlaan 141
1161 JV Zwanenburg

MC Lucas Bols
Lucas Bolsstraat 10 
2152 CZ Nieuw-Vennep

Voor het maken van een afspraak neemt u/uw patiënt contact op met KSYOS TeleMedisch Centrum.


ECG’s: rust-ECG, holter ECG en event-ECG
De ECG’s voor de huisartsenpraktijken uit de regio Kennemerland heeft Atalmedial overgedragen aan KSYOS TeleMedisch Centrum. KYSOS werkt hierin samen met Cardiologie Centra Nederland (CCN), de grootste aanbieder van poliklinische cardiologische zorg in Nederland. CCN heeft net zoals KSYOS met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt om deze diagnostiek binnen de eerste lijn te houden. CCN declareert eerstelijns tarieven uit de “Prestatielijst Eerstelijns Diagnostiek” (eigen risico belast) waardoor verschuiving van deze onderzoeken en mogelijke instroom in de tweede lijn wordt voorkomen.

ECG’s worden door CCN op de volgende locaties uitgevoerd:

  • Huisartsenpraktijk Botman
    Rijksstraatweg 367 in Haarlem

  • Huisartsenpraktijk Toolenurg
    Manenburgdreef 101 in Hoofddorp

Voor het maken van een afspraak voor een ECG neemt u contact op met het afsprakenbureau van CCN. 


Lactose-, lactulose- en glucose ademtest (H2- ademtest)
De H2-ademtest wordt uitsluitend uitgevoerd op de bloedafnamepoli’s in het Spaarne Gasthuis. Voor een H2-ademtest moet u altijd een afspraak maken op de desbetreffende bloedafnamepoli's van het Spaarne Gasthuis (bij voorkeur persoonlijk en anders telefonisch via de Medische Administratie van Atalmedial). In de informatiefolder die u uitgereikt krijgt staat onder andere beschreven aan welke dieetvoorschriften u zich voorafgaand aan de test dient te houden en hoe de gang van zaken tijdens de test zal zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatiefolder.