Overig onderzoek

Naast laboratoriumonderzoek en functieonderzoek biedt Atalmedial ook de volgende onderzoeken aan:

* niet in alle regio’s