Overig onderzoek

Naast laboratoriumonderzoek en functieonderzoek biedt Atal-Medial ook de volgende onderzoeken aan:

* niet in alle regio’s

OP
ZOEK
NAAR
ZEKER
HEID

MET DE INNOVATIE VAN MORGEN ZOEKEN NAAR DE ZEKERHEID VAN VANDAAG