Overig onderzoek

Naast laboratoriumonderzoek en functieonderzoek biedt Atal-Medial ook de volgende onderzoeken aan:

* niet in alle regio’s