Allergieonderzoek

Allergenen worden bepaald met het Immunocap-systeem van Phadia (Thermo Fisher). Gericht allergieonderzoek na een correcte anamnese verdient de voorkeur. Soms is dit echter onduidelijk of niet mogelijk, dan kan er gestart worden met een screening. De aanvraagstrategie van screenend allergieonderzoek is gebaseerd op een drietal pakketten voor de meest voorkomende inhalatie- of voedingsallergenen of een combinatie hiervan voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Bij positieve screening volgt automatisch onderzoek op een aantal specifieke IgE's en enkele mixpakketten. Mixpakketten worden niet automatisch uitgetypeerd.

Alleen na contact met een van de klinisch chemici zal een positief mixresultaat verder uitgetypeerd worden. (Bijvoorbeeld positief boompollen zal verder worden uitgetypeerd in els, berk enzovoort). De rapportage van mixpakketten gebeurd in klassen. Alleen resultaten van losse alergenen (specifiek IgE onderzoek) worden kwantitatief in kU/l uitgeslagen. Onderstaand treft u de relatie Relatie tussen de IgE-uitslag in klassen en in kU/l:

Klasse                kU/l

0                        <0,35

1                        0,35 - 0,7

2                        0,7 - 3,5

3                        3,5 - 17,5

4                        17,5 - 50

5                        50 - 100
6                        >100

IgE tegen een specifiek allergeen kan ook separaat worden aangevraagd. In sommige gevallen zal een mix bepaald worden, waar dat specifiek allergeen een deel van uitmaakt. (Bijvoorbeeld bij appel wordt fruitmix bepaald).

Voor meer details, zie de allergenentabel