Cervixonderzoek

Vul de formulieren volledig en duidelijk in, zo mogelijk met een praktijkstempel en vermeld het BSN van de patiënt. In verband met mogelijke verwisseling en het in de post soms gescheiden raken van materiaal en aanvraagformulier wordt u dringend verzocht ten minste naam en geboortedatum op het afgenomen materiaal te vermelden.

Potjes voor Liquid Based Cytology (LBC) en combibrushes kunnen besteld worden op deze website. Ga daarvoor naar Zorgverleners > Bestelmodule> Regio Hoofddorp/Haarlem. Deze potjes kunnen ook gebruikt worden voor HPV- diagnostiek. Verpak de HPV-potjes met een absorptievel in een safety bag en verzend het samen met het aanvraagformulier in een ritsenvelop naar Atalmedial.