Bloedafname voor NIPT

Atalmedial is één van de ISO-15189 geselecteerde laboratoria in Nederland die de bloedafname voor Trident2-studie (NIPT-test) uitvoert. 

Voor bloedafname voor de NIPT kunt u uw cliënten doorsturen naar één van de acht afnamelocaties in de regio Amsterdam, Kennemerland en Alphen/Leiden/Leiderdorp:

Regio Amsterdam:
Jan Tooropstraat 138 Amsterdam - 08.00 tot 15.00 uur

Regio Kennemerland:
Spaarne Gasthuis Hoofddorp - Spaarnepoort 1 - van 7.30 tot 16.30 uur 
Spaarne Gasthuis Haarlem Noord - Vondelweg 999 - van 7.30 tot 16.30 uur
Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid - Boerhaavelaan 22 - van 7.30 tot 16.30 uur
Getsewoud - Vivaldisingel 321-323 Nieuw-Vennep - van 8.00 tot 10.00 uur
De Beurs - Plein 1945, nr. 85 IJmuiden - van 8.00 tot 11.30 uur 

Regio Alphen aan de Rijn en Leiderdorp:
Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp - Simon Smitweg 1 - van 7.30 tot 16.30 uur

 

Belangrijke aandachtspunten:

Vanwege tijdige aanlevering van de bloedmonsters bij de Academische Medische Centra (die de NIPT-analyse uitvoeren) is het vooralsnog niet mogelijk om de NIPT-bloedafname uit te voeren op vrijdagen. Wij verzoeken u zelf uw cliënten te informeren dat bloedafname op vrijdagen niet mogelijk is. 

Alle NIPT-aanvragen dienen plaats te vinden via het door Trident2 beschikbaar gestelde Peridossysteem en uw cliënt dient een ‘Peridosaanvraagformulier’ vanuit dit Peridossysteem mee te nemen met daarop een uniek Peridosonderzoeksnummer. 

Alle NIPT-aanvragen die op een andere manier bij ons worden aangemeld (via Zorgdomein, ZIS of op papier) kunnen wij niet in behandeling nemen. Uw cliënt wordt naar u terugverwezen. 

Al uw cliënten dienen naast dit Peridosaanvraagformulier ook een papieren betalingsbewijs te overleggen met daarop het unieke Peridosonderzoeksnummer dat ook op het Peridosaanvraagformulier terug te vinden is. 

Zonder dit betalingsbewijs kan en mag Atalmedial de bloedafname niet uitvoeren. 

Alle papieren worden door ons ingenomen. Indien de cliënt prijs stelt op een kopie van het Peridosaanvraagformulier en/of het betalingsbewijs dient zij hier zelf zorg voor te dragen. 

Daarnaast moeten uw cliënten zich identificeren op onze bloedafnamelocaties met een geldig legitimatiebewijs. 

Let op: voor alle overige vragen omtrent het aanvragen van NIPT-onderzoek kunt u gebruik maken van de informatie die aan u beschikbaar is gesteld door de organisatie van de NIPT-studie. 

Ook kunt u contact opnemen met uw regionaal centrum voor prenatale screening.

De belangrijkste informatie voor uw cliënten is terug te vinden op de website www.meerovernipt.nl.