Ontlastingsonderzoek

Onderzoek naar (occult) bloed in ontlasting
iFOB-test is de afkorting voor immunochemische fecaal occult bloed test. Deze test wordt in het klinisch chemisch laboratorium uitgevoerd waarbij wordt nagegaan of er (onzichtbare) bloedsporen in de ontlasting aanwezig zijn. Voor de iFOB-test is een speciale afnameset beschikbaar die u als (huis)arts eenvoudig kunt bestellen via de online bestelmodule van Atalmedial. Deze afnameset bestaat uit een kunststof verzendenvelop inclusief één buisje, absorptiemateriaal en een instructiefolder. Mocht u geen iFOB-afnamesets op uw praktijk voorhanden hebben, dan kunt u voor de iFOB-test ook een regulier fecespotje gebruiken.

Overige fecesonderzoeken (kweken)
Feceskweken worden uitgevoerd door onze regionale partners:

  • regio Amsterdam: streeklaboratorium GGD Amsterdam.
  • regio Kennemerland:  streeklaboratorium Haarlem
  • regio Alphen/Leiden/Leiderdorp: Medische Microbiologie Alrijne Ziekenhuizen

Let op: Indien u zowel een iFOB-test als een feceskweek aanvraagt dan is het NIET mogelijk dit uit een zelfde portie feces te laten onderzoeken. Voor de feceskweek dient apart een fecespotje met materiaal te worden ingeleverd. 

Indien u daarnaast ook een feceskweek aanvraagt dan geldt dezelfde regel; namelijk dat u een tweede fecespotje met materiaal moet inleveren (dus één voor de kweek en één voor de iFOB-test voor Atalmedial).

Voor meer informatie over de verschillende testen naar bloed in de ontlasting en overig ontlastingsonderzoek verwijzen we naar de informatiefolders per regio. Het benodigde opvangmateriaal kunt u bestellen via de bestelmodule.