Trombosezorg

De Trombosezorg van Atalmedial verzorgt voor patiënten de begeleiding bij het gebruik van hun antistollingsmedicatie. De medewerkers van Atalmedial prikken periodiek bloed bij de patiënt. Atalmedial gebruikt al jaren de vingerprik om de INR-waarde bij patiënten te bepalen. Na de INR-bepaling wordt door onze doseerartsen en doseeradviseurs een doseeradvies gemaakt. De volgende dag ontvangt de patiënt een doseerkalender met een medicatievoorschrift.

Aanmelden patiënten
U kunt een nieuwe patiënt aanmelden door het (her)aanmeldingsformulier Trombosezorg in te vullen en te faxen naar de afdeling Trombosezorg (088 - 0037 795). Dit formulier kunt u bestellen via de bestelmodule voor regio Amsterdam, downloaden via de downloadpagina voor zorgverleners of u kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Trombosezorg.

Na ontvangst van het formulier neemt de afdeling Trombosezorg contact op met de patiënt om op korte termijn een intakegesprek in te plannen. Tijdens dat gesprek wordt ook de eerste controle uitgevoerd.

Bereikbaarheid Trombosezorg
De bereikbaarheid en telefoonnummers van de Trombosezorg vindt u op de pagina Contactinformatie voor zorgverleners 

Samenwerking
Atalmedial is aangesloten bij de FNT, de koepelorganisatie van de Nederlandse Trombosediensten, en bij de Cliëntenraad Trombose Diensten die de gemeenschappelijke belangen van trombosedienstcliënten behartigt (naar de website van Cliëntenraad Trombose Diensten).