Trombosezorg

De Trombosezorg van Atalmedial verzorgt voor patiënten de begeleiding bij het gebruik van hun anti-stollingsmedicatie. De medewerkers van Atalmedial prikken periodiek bloed bij de patiënt. In ons laboratorium wordt de INR-waarde bepaald. Na de INR-bepaling wordt door onze doseerartsen en doseeradviseurs een doseeradvies gemaakt. De volgende dag ontvangt de patiënt een doseerkalender met een medicatievoorschrift.

Aanmelden patiënten
U kunt een nieuwe patiënt aanmelden door het (her)aanmeldingsformulier Trombosezorg in te vullen en te faxen naar de afdeling Trombosezorg. Dit formulier kunt u bestellen via de bestelmodule voor regio Amsterdam, downloaden via de downloadpagina voor zorgverleners of u kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling Trombosezorg

Na ontvangst van het formulier neemt de afdeling Trombosezorg contact op met de patiënt om binnen drie dagen een intakegesprek in te plannen. Tijdens dat gesprek wordt ook de eerste controle uitgevoerd.

Bereikbaarheid Trombosezorg
De bereikbaarheid en telefoonnummers van de Trombosezorg vindt u op de pagina Contactinformatie voor zorgverleners

Trombosezorg - Wanneer contact met
Atalmedial heeft een poster ontwikkeld voor zorginstanties, waarop te zien is in welke situatie contact moet worden opgenomen met de huisarts, de trombosedienst of wanneer er een hercontrole plaats moet vinden. Download de poster Wanneer contact met (PDF).

Samenwerking
Atalmedial is aangesloten bij de FNT, de koepelorganisatie van de Nederlandse Trombosediensten, en bij de Cliëntenraad Trombose Diensten die de gemeenschappelijke belangen van trombosedienstcliënten behartigt (naar de website van Cliëntenraad Trombose Diensten).