CITO, ZSM-aanvraag en Doorbellen

Atalmedial krijgt steeds vaker vragen over een CITO-aanvraag voor een laboratoriumonderzoek, een huisbezoek 'Zo Spoedig Mogelijk' en Doorbellen. We geven u hier graag meer informatie over.

CITO-aanvraag voor laboratoriumonderzoek op priklocaties

Het is mogelijk om een CITO-aanvraag voor laboratoriumonderzoek af te laten nemen op 1 van onze prikposten. Deze aanvragen zullen alleen als een CITO-aanvraag worden behandeld als deze zijn besproken met en goedgekeurd door de dienstdoende klinisch chemicus. Er is slecht een beperkt ‘CITO-pakket’ aan laboratoriumtesten (zie onder).

CITO-pakket

Uitsluitend onderstaande bepalingen kunnen als CITO worden aangevraagd:

Haematologie

Chemie

Medicijnen

- BSE

- Glucose

- Digoxine

- Hb/Ht

- Kalium

- Lithium

- Leucocyten

- Kreatinine (incl. MDRD)

- Trombocyten

- Bilirubine (baby)

- D-Dimeer

- CK

- Amylase

- CRP

Deze bepalingen worden zo snel mogelijk na aanvraag uitgevoerd en aan u gerapporteerd op het door u bij aanvraag doorgegeven telefoonnummer. U dient ook buiten kantoortijden bereikbaar te zijn op het door u doorgegeven telefoonnummer. We streven er naar de doorlooptijd van een CITO-order zo kort mogelijk te houden. De dienstdoende klinisch chemicus informeert u omtrent de te verwachten doorlooptijd van een CITO-order.

N.B. Indien u op het papieren aanvraagformulier of Zorgdomein order van patiënten die op prikposten worden geprikt 'CITO / spoed / urgent / vandaag' vermeld zonder daarbij eerst telefonisch contact en overleg met de dienstdoende klinisch chemicus te hebben gehad, dan zetten wij uw aanvraag automatisch om in een reguliere 'doorbelorder' (zie onder). Deze orders zullen dus niet CITO worden afgehandeld.

CITO-huisbezoek aanvragen voor laboratoriumonderzoek

Alleen onderzoeken met een sterke medische urgentie die het handelen direct beïnvloeden komen in aanmerking voor een CITO-huisbezoek. Deze indicatie wordt altijd beoordeeld en goedgekeurd door de dienstdoende klinisch chemicus. Er is slechts een beperkt ‘CITO-pakket’ aan laboratoriumtesten (zie boven).

Huisbezoek aanvragen ‘Zo Spoedig Mogelijk’ (‘ZSM’)

Voor een huisbezoek 'ZSM' wordt niet speciaal uitgereden voor bloedafname. Zodra er in de reguliere planning ruimte is voor een huisbezoek zal een medewerker van Atalmedial worden ingepland en uitrijden. Een huisbezoek ‘ZSM’ wordt door ons behandeld als een regulier ‘doorbelorder’ (zie hieronder). Een verzoek voor een ZSM wordt telefonisch of per fax gemeld op de Medische administratie. We verzoeken u deze huisbezoeken tot een minimum te beperken.

N.B. De medewerkers van de Medische administratie zijn geïnstrueerd na te gaan of het om een CITO- of een Zo Spoedig Mogelijk (ZSM)-aanvraag gaat. Voor een CITO-bepaling is altijd overleg en toestemming nodig van de dienstdoende klinisch chemicus; er worden namelijk andere werkzaamheden voor opgeschort en er wordt door ons afnamepersoneel apart voor uitgereden. Dit geldt dus niet voor een ZSM-aanvraag.

Doorbel- of faxprocedure

Als u een laboratoriumorder altijd doorgebeld en/of gefaxt wilt hebben kunt op de gebruikelijke wijze laboratoriumdiagnostiek of een huisbezoek aanvragen. Hierbij dient u dan achter "Uitslag doorbellen’ het gewenste telefoonnummer (bij voorkeur een mobiel telefoonnummer dat ook buiten kantoortijden bereikbaar is) in te vullen of achter het vakje 'Uitslag faxen' het gewenste faxnummer.

Telefonische doorgifte van uitslagen volgt zo spoedig mogelijk nadat resultaten bekend zijn. De doorbelorders kunnen in principe tot 20.00 uur aan u worden doorgebeld op het bij ons bekende telefoonnummer. Bij geen gehoor zullen wij de uitslagen van een doorbelorder naar het bij ons bekende faxnummer doorfaxen; indien doorgefaxt zullen de uitslagen niet meer aan u worden doorgebeld. Indien een uitslag niet kan worden doorgefaxt zullen wij deze de volgende werkdag z.s.m. doorbellen.

Het kan voorkomen dat resultaten van een doorbelorder bekend zijn na 20.00 uur ‘s avonds. Deze zullen dan de volgende ochtend zo spoedig mogelijk aan u worden doorgebeld.

Doorbellen van sterk afwijkende resultaten

Het laboratorium geeft in een aantal gevallen op eigen initiatief sterk afwijkende resultaten telefonisch aan de aanvrager of diens vervanger door. Deze waarden vindt u in de zogenoemde Doorbelwaardenlijst. Buiten kantoortijden wordt voor deze sterk afwijkende resultaten de dienstdoende huisartsenpost gebeld met de mededeling dat er een dagrapport met afwijkende uitslagen wordt gefaxt. 

Buiten kantoortijden worden afwijkende uitslagen voor aanvragers in een GGZ-instelling en verpleeg-/verzorghuis doorgebeld naar de desbetreffende locatie. De contactgegevens en bereikbaarheid van de achterwacht-artsen kunt u doorgeven via de Medische administratie van Atalmedial.