Externe kwaliteitsbewaking glucose-, Hb- en CRP meters

Glucosemeting, Hb-meting en CRP-meting hebben een belangrijke plaats verworven in de huisartsenpraktijk. Atalmedial wil huisartsen en praktijkmedewerkers helpen bij de kwaliteitscontrole van deze analyseapparatuur.

Nauwkeurigheid glucosemeters
De nauwkeurigheid van de glucosemeters die bestemd zijn voor diabetespatiënten is altijd minder dan die van de laboratoriumbepalingen van Atalmedial. Voor deze patiëntenmeters bestaan twee keurmerken: het TNO-keurmerk en het CE-keurmerk.

De eisen die TNO aan glucosemeters stelt, zijn het strengst. Een van de eisen waaraan meters volgens TNO moeten voldoen, is dat uitslagen groter dan 6,5 mmol/l niet meer dan 15% mogen afwijken van de referentie-laboratoriummethode en uitslagen kleiner dan 6,5 mmol/l niet meer dan 1 mmol/l.

Een glucose-uitslag verkregen met een glucosemeter bedoeld voor patiënten mag dus fors afwijken van die van een laboratoriumbepaling. Om deze reden zijn de patiëntenmeters dan ook niet geschikt voor het stellen van de diagnose diabetes. Desondanks zijn de meters zeer waardevol in vele andere situaties.

Kwaliteitscontrole
Los van de bovenstaande toegestane variatie, kunnen afwijkingen ontstaan door andere oorzaken: meters kunnen defect raken, vervuilen of onjuist gecalibreerd worden, waardoor nog veel grotere fouten kunnen ontstaan. Ditzelfde geldt voor Hb-meters en CRP meters. Om dit op het spoor te komen, biedt Atalmedial huisartsen in samenwerking met HuisartsenQC.nl een externe kwaliteitscontrole voor praktijkmeters aan. HuisartsenQC.nl is een initiatief van de klinisch-chemische laboratoria van de ziekenhuizen in Meppel, Hardenberg, Hoogeveen en Emmen en is in gebruik sinds mei 2006.

Hoe gaat de controle in zijn werk?
Vier maal per jaar worden per post twee glucose/CRP monsters en twee Hb-monsters rondgestuurd naar de deelnemende huisartsen. Deze monsters kunnen worden gemeten op alle in de praktijk aanwezige apparatuur. De uitslagen kunnen worden ingevoerd op de internetsite: www.huisartsenQC.nl. Gebruikers krijgen een inlogcode en wachtwoord voor toegang tot de site. Nadat alle huisartsen hun uitslagen hebben ingevoerd, worden de resultaten statistisch bewerkt en krijgen de deelnemers, ook weer via de website, hun uitslagen terug met daarbij een advies over hun meters. Na afloop weet men dus of de meters juist meten en hoe goed de glucosebepaling in de eigen praktijk is ten opzichte van die van collega's. Vanzelfsprekend is één en ander geanonimiseerd.

Klik hier voor een impressie van hoe de resultaten en adviezen worden gepresenteerd.

Aanmelden
Indien u mee wilt doen aan deze controle, meldt u aan via het online contactformulier (selecteer onderwerp 'HuisartsenQC', bij geboortedatum kan een fictieve datum ingevuld worden). Ook verloskundigenpraktijken en verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen zich aanmelden. Aan deze service van Atalmedial zijn geen kosten verbonden. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen, zodat u deelname kunt heroverwegen.