Opleiding "Bloedafname in de eigen Praktijk"

Extra service voor uw patiënten, persoonlijk contact en snellere diagnose

Het dienstenpakket van Atalmedial is uitgebreid: huisartsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, verloskundigen en andere medewerkers kunnen nu zelf bloed afnemen in de eigen praktijk. Wij bieden twee geaccrediteerde opleidingsvarianten aan om bloedafname in de praktijk te realiseren.

De voordelen van bloedafname in de eigen praktijk liggen vooral op het gebied van service en klantgerichtheid. Uw patiënt hoeft namelijk na uw consult niet naar een andere locatie en kan zonder wachttijd worden geholpen. Ook kan het door de patiënt als meer vertrouwd worden ervaren, indien de eigen huisarts of assistent het bloed afneemt. Een ander voordeel is dat het takenpakket van de assistent kan worden uitgebreid met het verrichten van venapuncties. Het verrichten van praktische handelingen spreekt veel assistenten aan en zorgt voor meer diversiteit in de werkzaamheden.

Randvoorwaarden
Om zelfstandig bloed af te nemen op de eigen praktijk is het van belang dat er wordt voldaan aan een aantal specifieke randvoorwaarden:

• Het verrichten van venapuncties is een voorbehouden handeling; de medewerker dient hiervoor een bevoegdheidsverklaring te hebben;
• Er dient een prikaccidentenprotocol op de praktijk te zijn;
• De kwaliteit van het afgenomen materiaal dient te zijn geborgd en bewaakt.

Om aan de bovenstaande randvoorwaarden te kunnen voldoen, biedt Atalmedial geaccrediteerde opleidingen aan. Na succesvol afronden ontvangt de deelnemer een certificaat met het keurmerk van het kwaliteitsregister V&V en KRT. 

Binnen de geaccrediteerde opleiding "Bloedafname in de eigen praktijk" bieden wij twee verschillende opleidingen aan voor (aangesloten) zorgverleners.

Opleidingen Bloedafname in de eigen praktijk

1. Venapunctie in de praktijk brengen 
Duur 1,5 dag 
Max. 2 deelnemers per trainer

2. Techniek venapunctie
Duur 1 dagdeel van 4 uur

Downloads

Folder "Geaccrediteerde opleiding - Bloedafname in de eigen praktijk" (PDF)

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen of behoefte aan meer informatie over bloedafname in de praktijk kunt u ook contact opnemen met afdeling Accountmanagement.

OP
ZOEK
NAAR
ZEKER
HEID

MET DE INNOVATIE VAN MORGEN ZOEKEN NAAR DE ZEKERHEID VAN VANDAAG